Interclub Orient pekinéz a japan-chinVýstavní řád ČMKU (pdf)
(platný od 1. 1. 2020)


Výstavní řád ICO (pdf)
(platný od 1. 1. 2020)VÝSTAVNÍ ŘÁD ICO 2020

A. ÚVOD

Výstavní řád ICO navazuje na znění Výstavního řádu ČMKU. Výstavy pořádané ICO se řídí v plném rozsahu tímto řádem, včetně vypsaných tříd, soutěží a udělovaných známek a titulů.
Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané ICO měly jednotný a důstojný ráz. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem, upravují
  propozice výstavy. Výstavy reprezentují kynologii před veřejností, přispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov a držení plemen chovaných v ICO.
Pro potřeby tohoto řádu se uvedenými termíny rozumí:
-pes: pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak
-vystavovatel: zpravidla majitel psa nebo osoba pověřená majitelem k předvedení psa na výstavě

Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku i bez udání důvodu, kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. Toto ustanovení se nevztahuje na speciální výstavy.

 

B. POSUZOVÁNÍ PODLE BAREVNÝCH RÁZŮ

Na výstavách ICO (pokud nebude v propozicích výstavy uvedeno jinak) se bude posuzovat ve všech vypsaných třídách podle barevných rázů, a to následovně:

B.1  plemeno Japan chin
- bílo-černý
- bílo-červený
B.2  plemeno Pekingský palácový psí
- bílý a strakoš
- černý a modrý
- ostatní


C. TITULY ZADÁVANÉ NA KLUBOVÉ (SPECIÁLNÍ) VÝSTAVĚ POŘÁDANÉ ICO

Ve smyslu čl. A tohoto řádu se na klubových výstavách (speciální výstavě) pořádaných ICO udělují tituly podle výstavního řádu ČMKU.

Dále lze zadat následující klubové tituly:


 Nejlepší štěně – tento titul lze zadat ve třídě štěňat z konkurence VN-1 udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena)


 Nejlepší dorost – tento titul lze zadat ve třídě dorostu z konkurence VN-1 udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena)


 PRIMUS JUNIOR - tento titul lze zadat ve třídě mladých při hodnocení V-1 udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena)


 OPTIMUS JUNIOR - tento titul lze zadat ve třídě mladých z konkurence PRIMUS JUNIOR) udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena) na oblastní klubové výstavě


 PRIMUS SENIOR - tento titul lze zadat v následujících třídách: mezitřída, otevřená, vítězů, čestná - při hodnocení V-1 udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena)


 OPTIMUS SENIOR - tento titul lze zadat z konkurence PRIMUS SENIOR udělených ve třídách: mezitřída, otevřená, vítězů, čestná - v dané třídě v barevném rázu (pes i fena) na oblastní klubové výstavě


 PRIMUS VETERÁN - tento titul lze zadat ve veteránů při hodnocení V-1 udělených v dané třídě v barevném rázu pes i fena)


 OPTIMUS VETERÁN - tento titul lze zadat ve třídě veteránů z konkurence PRIMUS VETERÁN udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena) na oblastní klubové výstavě


 OBLASTNÍ KLUBOVÝ VÍTĚZ - tento titul lze zadat v následujících třídách: mezitřída, otevřená, vítězů z konkurence OPTIMUS SENIOR (pes i fena) na oblastní klubové výstavě


• NEJLEPŠÍ PES, NEJLEPŠÍ FENA - na klubové výstavě pořádané ICO s udělováním CAC a CAJC a bez udělování titulů Klubový vítěz se může udělit titul Nejlepší pes a Nejlepší fena. Nastupují všichni jedinci s titulem CAC - zvlášť psi a zvlášť feny


 VÍTĚZ BAREVNÉHO RÁZU – na klubové výstavě pořádané ICO a pouze pro členy ICO.
Tento titul může získat pes nebo fena z konkurence psů a fen, kteří získali v barevném rázu ocenění velmi nadějný 1 nebo výborný 1 ve všech na výstavě  vypsaných třídách: štěňat, dorostu, mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, veteránů a čestné (v majetku členů ICO).
Tento titul může získat pes nebo fena z konkurence psů a fen, kteří získali v barevném rázu ocenění velmi nadějný 1 nebo výborný 1 ve všech na výstavě  vypsaných třídách: štěňat, dorostu, mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, veteránů a čestné (v majetku členů ICO)


 ČESTNÝ  VÍTĚZ VÝSTAVY ICO - na klubové výstavě pořádané ICO a pouze pro členy ICO.
Nastupují všichni jedinci  V1 ze tříd čestných psi  i  feny (v majetku členů ICO)


D. KLUBOVÉ TITULY ICO

Všeobecná ustanovení

• O klubové tituly Interclubu Orient pekinéz a japan-chin (dále jen ICO) se mohou ucházet jedinci plemen, jejichž chov ICO zastřešuje vůči ČMKU.
• Nárok na udělení klubového titulu uplatňuje majitel u určeného funkcionáře ICO a  je povinen doložit splnění stanovených podmínek dle kategorie klubového championátu a doložením uhrazení správního poplatku za vystavení klubového championátu.
• Vyhlášení přiznání klubového championátu, předání ocenění a zápis do PP bude proveden na nejbližší klubové výstavě.
• Výsledky jednotlivých výstavních ocenění lze započítávat pouze 1x pro získání daného titulu, rovněž podmínka účasti na výstavě pořádané ICO se započítává pouze pro zisk uplatňovaného titulu a nelze již započíst pro získání dalšího titulu.
• Ocenění musí být získáno minimálně od dvou rozhodčích.


D. 1 PUPPY CHAMPION ICO

O titul Puppy Champion ICO se mohou ucházet jedinci do věku 9 měsíců.

Podmínky – získání následujících výstavních ocenění:
- 1x velmi nadějný 1 + Nejlepší štěně
- 1x velmi nadějný 1 + Nejlepší dorost
- 1x velmi nadějný 1 + VBR ICO
- nebo 2x velmi nadějný 1
-
a předvedení jedince na jedné výstavě pořádané ICO ve třídě štěňat nebo dorostu.

Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro zisk Puppy Championa ICO nelze uplatnit pro zisk Junior Championa ICO.
Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s
 výjimkou speciální výstavy.


D. 2 JUNIOR CHAMPION ICO

O titul Junior Champion ICO se mohou ucházet jedinci starší 9 měs. do věku 24 měs.

Podmínky - získání následujících výstavních ocenění:
- 2 x CAJC
- nebo 1x CAJC + BOJ
- nebo 1x CAJC + VBR ICO
- nebo 1x CAJC + 1x CAC (v mezitřídě)
- nebo 2x V1 ve třídě mladých + V1 (v mezitřídě)
- splnění podmínek nejpozději do věku 24 měsíců
-
a předvedení jedince na dvou výstavách pořádaných ICO ve třídě mladých nebo mezitřídě.

Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro zisk Junior Championa nelze uplatnit pro zisk Championa ICO.
Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.


D. 3 CHAMPION ICO

O titul Champion ICO se mohou ucházet jedinci starší 15 měsíců.

 

Podmínky pro získání titulu:


- pes = 200 bodů
- a předvedení jedince minimálně na 2 výstavách organizovaných ICO ve třídách: mezitřída, otevřená, vítězů nebo čestná

- fena = 150 bodů
- a předvedení jedince minimálně na 2 výstavách organizovaných ICO ve třídách: mezitřída, otevřená, vítězů nebo čestná

Jednotlivá výstavní ocenění jsou bodována podle "Tabulky bodového ohodnocení výstavních výsledků", přičemž body za jednotlivá ocenění se sčítají.

K titulu Champion ICO se započítávají i adekvátní tituly získané na zahraničních výstavách pořádaných pod záštitou FCI, nebo centrálních kynologických organizací členských zemí FCI (VDH, ČKV, MEOE).

Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro zisk Championa ICO nelze uplatnit pro zisk GRAND  Championa ICO.
Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.


D. 4 GRAND CHAMPION ICO

O titul Grand Champion ICO se mohou ucházet jedinci starší 15 měsíců, kteří jsou držiteli titulu Champion ICO nebo titulu Český šampion.

Podmínky – získání následujících ocenění:
-  1x CAC + 3x  výborný 1 na výstavě pořádané ICO ve třídách otevřená, vítězů nebo čestná
-  nebo dosažení bodového limitu + předvedení jedince min. 2x na výstavách pořádaných ICO ve třídách otevřená, vítězů nebo čestná

Bodový limit pro udělení titulu
- pes = 400 bodů
- fena = 300 bodů

Jednotlivá výstavní ocenění jsou bodována podle "Tabulky bodového ohodnocení výstavních výsledků", přičemž body za jednotlivá ocenění se sčítají.
Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.


D. 5 HONORARY CHAMPION ICO

O titul se mohou ucházet jedinci starší 15 měsíců.

Podmínky - získání následujících výstavních ocenění:
- 2x V1 ve třídě čestné na výstavě ICO + 1x ČVV ICO nebo 1x BOB nebo 1x BOS
- nebo 3x V1 ve třídě čestné
- a předvedení jedince 2x ve třídě čestné na výstavě pořádané ICO

Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.

D. 6 VETERAN CHAMPION ICO

O titul Veteran Champion ICO se mohou ucházet jedinci starší 8 let.

Podmínky - získání následujících výstavních ocenění:
- 1x V1 ve třídě veteránů na výstavě ICO + BOB nebo BOS
- nebo 2x V1 ve třídě veteránů na výstavách ICO + 1x BOV nebo 1x ČVV ICO
- nebo 2x V1 na národních nebo mezinárodních výstavách ve třídě veteránů + BOV
- nebo 3x V1 na národních nebo mezinárodních výstavách ve třídě veteránů
- a předvedení jedince ve třídě veteránů na jedné výstavě pořádané ICO

Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.

D. 7 GOLDEN CHAMPION ICO

Podmínky - získání následujících titulů:
pes:
Champion ICO + 3 další šampionáty ICO z pěti možných (Puppy, Junior, Grand, Honorary, Veteran)
fena:
Champion ICO + 2 další šampionáty ICO z pěti možných (Puppy, Junior, Grand, Honorary, Veteran)


D. 8 DIAMOND STAR ICO

Podmínky - získání následujících titulů:

pes:
4x národní šampionát (čtyř zemí)
GOLDEN CHAMPION ICO (nejvyšší klubový titul ICO)
ŠAMPION ČMKU (nejvyšší titul kynologické organizace ČR)
GRAND ŠAMPION ČR (nejvyšší národní titul ČR)
CIB (nejvyšší mezinárodní titul FCI)

 fena:
3x národní šampionát (tří zemí)
GOLDEN CHAMPION ICO (nejvyšší klubový titul ICO)
ŠAMPION ČMKU (nejvyšší titul kynologické organizace ČR)
GRAND ŠAMPION ČR (nejvyšší národní titul ČR)
CIB (nejvyšší mezinárodní titul FCI)


E. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Po splnění stanovených podmínek zažádá majitel psa o přiznání titulu písemně stanoveného funkcionáře ICO. Doloží získaná ocenění kopií PP (výstavní přílohy) a vyplněnou tabulkou, příl. č. 1. Pokud bude chovatel uplatňovat i výstavní ocenění, které nemá zapsáno v příloze PP, musí toto ocenění doložit kopií výstavního posudku. Diplom v elektronické podobě obdrží žadatel ihned, originál (osvědčení o získaném titulu) a zápis do PP na nejbližší výstavě pořádané ICO.

Platnost výstavního řádu ICO od 1. 1. 2020                              Irena Němcová


nahoru