Interclub Orient pekinéz a japan-chinVýstavní řád ČMKU (pdf)
(platný od 1. 1. 2020)

 

Výstavní řád ICO (pdf)
(platný od 1. 10. 2017)
VÝSTAVNÍ ŘÁD ICO

A. ÚVOD

Výstavní řád ICO navazuje na znění Výstavního řádu ČMKU. Výstavy pořádané ICO se řídí v plném rozsahu tímto řádem, včetně vypsaných tříd, soutěží a udělovaných známek a titulů.
Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané ICO měly jednotný a důstojný ráz. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem, upravují propozice výstavy. Výstavy reprezentují kynologii před veřejností, přispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov a držení plemen chovaných v ICO.
Pro potřeby tohoto řádu se uvedenými termíny rozumí:
- pes: pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak
- vystavovatel: zpravidla majitel psa nebo osoba pověřená majitelem k předvedení psa na výstavě
Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku i bez udání důvodu, kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. Toto ustanovení se nevztahuje na speciální výstavy.


B. POSUZOVÁNÍ PODLE BAREVNÝCH RÁZŮ

Na výstavách ICO (pokud nebude v propozicích výstavy uvedeno jinak) se bude posuzovat ve všech vypsaných třídách podle barevných rázů, a to následovně:
B.1 plemeno Japan chin
- bílo-černý
- bílo-červený
B.2 plemeno Pekingský palácový psík
- bílý a strakoš
- černý a modrý
- ostatní


C. TITULY ZADÁVANÉ NA KLUBOVÉ (SPECIÁLNÍ) VÝSTAVĚ POŘÁDANÉ ICO

Ve smyslu čl. A tohoto řádu se na klubových výstavách (speciální výstavě) pořádaných ICO udělují tituly podle výstavního řádu ČMKU.
Dále lze zadat následující klubové tituly:
Nejlepší štěně – tento titul lze zadat ve třídě štěňat z konkurence VN-1 udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena)
Nejlepší dorost – tento titul lze zadat ve třídě dorostu z konkurence VN-1 udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena)
PRIMUS JUNIOR - tento titul lze zadat ve třídě mladých při hodnocení V-1 udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena)
OPTIMUS JUNIOR - tento titul lze zadat ve třídě mladých z konkurence PRIMUS JUNIOR) udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena) na oblastní klubové výstavě
PRIMUS SENIOR - tento titul lze zadat v následujících třídách: mezitřída, otevřená, vítězů, čestná - při hodnocení V-1 udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena)
OPTIMUS SENIOR - tento titul lze zadat z konkurence PRIMUS SENIOR udělených ve třídách: mezitřída, otevřená, vítězů, čestná - v dané třídě v barevném rázu (pes i fena) na oblastní klubové výstavě
PRIMUS VETERÁN - tento titul lze zadat ve veteránů při hodnocení V-1 udělených v dané třídě v barevném rázu pes i fena)
OPTIMUS VETERÁN - tento titul lze zadat ve třídě veteránů z konkurence PRIMUS VETERÁN udělených v dané třídě v barevném rázu (pes i fena) na oblastní klubové výstavě
OBLASTNÍ KLUBOVÝ VÍTĚZ - tento titul lze zadat v následujících třídách: mezitřída, otevřená, vítězů z konkurence OPTIMUS SENIOR (pes i fena) na oblastní klubové výstavě
NEJLEPŠÍ PES, NEJLEPŠÍ FENA - na klubové výstavě pořádané ICO s udělováním CAC a CAJC a bez udělování titulů Klubový vítěz se může udělit titul Nejlepší pes a Nejlepší fena. Nastupují všichni jedinci s titulem CAC - zvlášť psi a zvlášť feny.
VÍTĚZ BAREVNÉHO RÁZU – na klubové výstavě pořádané ICO a pouze pro členy ICO.
Tento titul může získat pes nebo fena z konkurence psů a fen, kteří získali v barevném rázu ocenění velmi nadějný 1 nebo výborný 1 ve všech na výstavě vypsaných třídách : štěňat, dorostu, mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, veteránů a čestné (v majetku členů ICO).
ČESTNÝ VÍTĚZ VÝSTAVY ICO - na klubové výstavě pořádané ICO a pouze pro členy ICO. Nastupují všichni jedinci V1 ze tříd čestných psi i feny (v majetku členů ICO).


D. KLUBOVÉ TITULY ICO

Všeobecná ustanovení
• O klubové tituly Interclubu Orient pekinéz a japan-chin (dále jen ICO) se mohou ucházet jedinci plemen, jejichž chov ICO zastřešuje vůči ČMKU.
• Nárok na udělení klubového titulu uplatňuje majitel u určeného funkcionáře ICO a je povinen doložit splnění stanovených podmínek dle kategorie klubového championátu a doložením uhrazení správního poplatku za vystavení klubového championátu.
• Vyhlášení přiznání klubového championátu, předání ocenění a zápis do PP bude proveden na nejbližší klubové výstavě.
• Výsledky jednotlivých výstavních ocenění lze započítávat pouze 1x pro získání daného titulu, rovněž podmínka účasti na výstavě pořádané ICO se započítává pouze pro zisk uplatňovaného titulu a nelze již započíst pro získání dalšího titulu.
• Ocenění musí být získáno minimálně od dvou rozhodčích.


D. 1 PUPPY CHAMPION ICO

O titul Puppy Champion ICO se mohou ucházet jedinci do věku 9 měsíců.

Podmínky – získání následujících výstavních ocenění:
- 1x velmi nadějný + Nejlepší štěně
- 1x velmi nadějný + Nejlepší dorost
- nebo 2x velmi nadějný 1
- a předvedení jedince na jedné výstavě pořádané ICO ve třídě štěňat nebo dorostu.
Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro zisk Puppy Championa ICO nelze uplatnit pro zisk Junior Championa ICO.
Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.


D. 2 JUNIOR CHAMPION ICO

O titul Junior Champion ICO se mohou ucházet jedinci starší 9 měs. do věku 24 měs.

Podmínky - získání následujících výstavních ocenění:
- 2 x CAJC
- nebo 1x CAJC + BOJ
- nebo 1x CAJC + 1x Primus Junior
- nebo 1x CAJC + 1x CAC (v mezitřídě)
- nebo 2x Primus Junior + 1x Primus Senior (v mezitřídě)
- splnění podmínek nejpozději do věku 24 měsíců
- a předvedení jedince na jedné výstavě pořádané ICO ve třídě mladých nebo mezitřídě.
Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro zisk Junior Championa nelze uplatnit pro zisk Championa ICO.
Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.


D. 3 CHAMPION ICO

O titul Champion ICO se mohou ucházet jedinci starší 15 měsíců.
Podmínky - pro získání titulu:
Bodový limit pro udělení titulu
- pes = 200 bodů
- a předvedení jedince minimálně na 2 výstavách organizovaných ICO ve třídách: mezitřída, otevřená, vítězů nebo čestná
- fena = 150 bodů
- a předvedení jedince minimálně na 2 výstavách organizovaných ICO ve třídách mezitřída a otevřená, vítězů nebo čestná

Jednotlivá výstavní ocenění jsou bodována podle "Tabulky bodového ohodnocení výstavních výsledků", přičemž body za jednotlivá ocenění se sčítají.
K titulu Champion ICO se započítávají i adekvátní tituly získané na zahraničních výstavách pořádaných pod záštitou FCI, nebo centrálních kynologických organizací členských zemí FCI (VDH, ČKV, MEOE).
Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro zisk Championa ICO nelze uplatnit pro zisk GRAND Championa ICO.
Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.


D. 4 GRAND CHAMPION ICO

O titul Grand Champion ICO se mohou ucházet jedinci starší 15 měsíců, kteří jsou držiteli titulu Champion ICO nebo titulu Český šampion.

Podmínky – získání následujících ocenění:
- 1x CAC + 3x Primus senior na KV ICO ve třídách otevřená nebo vítězů
- nebo dosažení bodového limitu + předvedení jedince min. 2x na výstavách pořádaných ICO ve třídách otevřená, vítězů nebo čestná
Bodový limit pro udělení titulu
- pes = 400 bodů
- fena = 300 bodů

Jednotlivá výstavní ocenění jsou bodována podle "Tabulky bodového ohodnocení výstavních výsledků", přičemž body za jednotlivá ocenění se sčítají.
Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.


D. 5 HONORARY CHAMPION ICO

O titul se mohou ucházet jedinci starší 15 měsíců.

Podmínky - získání následujících výstavních ocenění:
- 2x V1 ve třídě čestné + ČESTNÝ VÍTĚZ VÝSTAVY ICO
- nebo 2x V1 ve třídě čestné + 1x VBR
- nebo 3x V1 ve třídě čestné
- nebo 1x V1 ve třídě čestné + 3x V2 ve třídě čestné
- a předvedení jedince minimálně na jedné výstavě pořádané ICO
Pro přiznání titulu se nezapočítávají výsledky na klubových výstavách pořádaných jinými kluby v ČR s výjimkou speciální výstavy.


D. 6 VETERAN CHAMPION ICO

O titul Veteran Champion ICO se mohou ucházet jedinci starší 8 let.

Podmínky - získání následujících výstavních ocenění:
- 2x Primus veterán + BOV
- nebo 3x Primus veterán
- nebo 1x výborný 1 na NV, MVP + 2x Primus veterán ve třídě veteránů
- a předvedení jedince minimálně na jedné výstavě pořádané ICO


D. 7 GOLDEN CHAMPION ICO


Podmínky - získání následujících titulů:

pes:
Champion ICO + 3 další šampionáty ICO z pěti možných (Puppy, Junior, Grand, Honorary, Veteran)
fena:
Champion ICO + 2 další šampionáty ICO z pěti možných (Puppy, Junior, Grand, Honorary, Veteran)


D. 8 DIAMOND STAR ICO


Podmínky - získání následujících titulů:

PES
4x národní šampionát (čtyř zemí)
GOLDEN CHAMPION ICO (nejvyšší klubový titul ICO)
ŠAMPION ČMKU (nejvyšší titul kynologické organizace ČR)
GRAND ŠAMPION ČR (nejvyšší národní titul ČR)
CIB (nejvyšší mezinárodní titul FCI)

FENA
3x národní šampionát (tří zemí)
GOLDEN CHAMPION ICO (nejvyšší klubový titul ICO)
ŠAMPION ČMKU (nejvyšší titul kynologické organizace ČR)
GRAND ŠAMPION ČR (nejvyšší národní titul ČR)
CIB (nejvyšší mezinárodní titul FCI)


E. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Po splnění stanovených podmínek zažádá majitel psa o přiznání titulu písemně, stanoveného funkcionáře ICO. Doloží získaná ocenění kopií PP (výstavní přílohy) a vyplněnou tabulkou, příl. č. 1. Pokud bude chovatel uplatňovat i výstavní ocenění, které nemá zapsáno v příloze PP, musí toto ocenění doložit kopií výstavního posudku. Diplom v elektronické podobě obdrží žadatel ihned, originál (osvědčení o získaném titulu) a zápis do PP na nejbližší výstavě pořádané ICO.
Platnost výstavního řádu ICO od 1. 1. 2018 Irena Němcová

Ve výstavním řádu bylo uvedeno chybné datum platnosti. Proto uveřejňuji omluvu a opravené datum Platnost výstavního řádu ICO od 1.1.2018. Na výstavě ICO 22.10.2017 byly podle vydaných platných propozic výstavy obě soutěže posuzovány ještě podle v té době platného výstavního řádu ICO – tedy oba klubové tituly ICO mohl získat člen i nečlen ICO.
Podmínky získání všech klubových titulů ICO a jejich názvy jsou pouze interní věcí klubu ICO.

nahoru