Interclub Orient pekinéz a japan-chin 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Stručný výňatek z Řádů a směrnic ICO pro chovatele. Jak postupovat při vyřizování dokumentace. 

  1. Žádost o krycí list (viz. článek 5) opatřená dokladem o platbě. Žádost je možné poslat e-mailem, nebo i poštou. DOC  PDF

  2. Krytí (Článek 6) – majitel feny a majitel psa podepíší krycí list po „aktu“. Majitel feny nejpozději do jednoho týdne po krytí odešle podepsanou kopii krycího listu HPCH.

  3. Vrh (článek 7) – Majitel feny odešle nejpozději do jednoho týdne po vrhu „Hlášení vrhu“ na adresu HPCH a toto hlášení vrhu odešle zároveň majiteli krycího psa (dle dohody buď e-mailem, nebo poštou). DOC  PDF

  4. Žádanka o zápisové čísla – stáří štěňat 3-4 týdny (Článek 9). Žadatel vyplňuje pouze silně orámovanou část. Při záznamu jmen štěňat uvádí abecedně nejdříve psy, potom feny. Žádost zasílá ve stáří 3 týdny (aby do max. 4 týdnů věku štěňat byla žádanka zaslána na ČMKU) elektronicky, nebo poštou na adresu HPCH ICO pro dané plemeno, který ji elektronicky zašle na PK ČMKU. Chovatel souhlasí, aby jeho osobní údaje byly použity pro potřeby ICO a  ČMKU. DOC  PDF

  5. Přihláška vrhu – článek 9. Přihlášku lze poslat až po označení štěňat tetováním nebo čipováním (to lze poslat nejdříve ve věku 50.dnů života, kdy je provedena již kontrola vrhu), ale tak, aby se vše stihlo do 3 měsíců od vrhu. Přihláška vrhu je totožná jako přihláška k zápisu štěňat. DOC  PDF      

  6. Přihláška k zápisu štěňat „Příloha k přihlášce zápisu štěňat“ – Přihláška vrhu musí být odeslána na Plemennou knihu nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Přihláška vrhu se odesílá na Plemennou knihu prostřednictvím HPCH, který ověřuje správnost údajů. Součástí přílohy vrhu je KL a u prvního vrhu feny originál PP feny, pokud fena ještě nebyla na PK přeregistrována. V případě zahraničního krytí je součástí přihlášky i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti. Součástí přihlášky je i potvrzená žádanka o tetovací čísla. DOC  PDF

  7. U úplně prvního vrhu v CHS se přikládá ještě kopie o zřízení chovatelské stanice.


Hlášení vrhu (soubor DOC)  nebo soubor PDF k tisku

Žádost o vystavení krycího listu (soubor DOC)  nebo soubor PDF k tisku

Žádanka pro určení zápisové číslo (soubor DOC)  nebo soubor PDF k tisku

Přihláška k zápisu štěňat (soubor DOC)  nebo soubor PDF k tisku

Příloha k přihlášce k zápisu štěňat (soubor DOC)  nebo soubor PDF k tisku

Přihláška na bonitaci

Přihláška do ICO

Souhlas s uveřejněním osobních dat

 

Formulář pro klubové tituly

Formulář pro klubovou celoroční soutěž

Propočtová tabulka

 

Přihláška na výstavu ICO

Minipřihláška na výstavu ICO  (Pro psy již vystavované na výstavách ICO od roku 2014. S minipřihláškou není nutné posílat kopie PP, pokud nedojde ke změně majitele nebo adresy.)